img0
img1
img2
img3
play
img0
img1
img2
img3

MAMagir_Part 1

lessons
Lessons 1
duration
Duration 1 min
age
Age group 5-8
Lesson price 8100 ֏ Lesson price 18 $ Lesson price 2020
֏
$
BUY
Description

MAMagir is a workbook on learning the Armenian language with fascinating and interesting techniques, multitasking, pictures, which in many ways makes learning fast, easy, effective and interesting.

Thanks to the MAMagir your child:

Will learn to write by himself

Will develop motor skills

Will be closer to the native language

Each work is aimed at developing a child's creative imagination and thinking, reading and writing skills, speech.

Give your child the opportunity to love the Armenian language.

decore
Teacher
Marine Avetyan
level
Level Beginner
globe
Type online
users
Participants 0
decore
decore
Ours List of lessons
decore
Comments about the course
M.A.M-ը հասանելի է դարձնում «Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ» նպատակը՝ կրթելով ամբողջ աշխարհում ապրող հայ երեխաներին և տալով նույն գիտելիքն ու դաստիարակությունը` անկախ երեխայի բնակության վայրից։
Գոռ Մնացականյան
Լեզուն՝ անկասկած, ամենաորոշիչ ու կենտրոնական ուժն է հանդիսանում յուրաքանչյուր ազգի մշակույթի, դաստիարակության և տրադիցիաների պահպանման հարցում։ Դրա վառ ապացույցն է հայ ազգի հարյուրամյակների պատմությունը առանց պետականության։ Բնակվելով օտար երկրում, բայց տանը խոսելով հայերեն, միևնույն է երեխային անհրաժեշտ է տիրապետել գիրը և գրագետ խոսելու ունակությունը։
Կորյուն Ասատրյան
M.A.M is an ambitious educational project that delivers high-quality, authentic and practical Armenian language skills to children everywhere. The advanced technological platform successfully integrates both the linguistic and cultural components of language instruction, and is designed to meet the complex needs of contemporary child education.
Narek Sahakyan
Developing a stronger link between the Armenian diaspora and the homeland is of utmost importance in these difficult times. M.A.M is a unique project that connects children to their roots by providing culturally-relevant and practical Armenian instruction
Anna Kocharian
Other Special Products