img0
img1
img2
img3
img4
img0
img1
img2
img3
img4

Online summer camp

start
Start 01/07/24 | 02/08/24
weekly
Weekly 2 times
lessons
Lessons 8
duration
Duration 60 min
age
Age group 8-14
count
Group members 6
Lesson price 8100 ֏ Lesson price 18 $ Lesson price 2020
֏
$
BUY
Description

If you do not come to Armenia this summer, you have the opportunity to take Armenia to your home. Children will learn Armenia and the Armenian language with its old and new, quiet and sonorous, peaceful and stormy colors in the shortest possible time.

We organized an interesting educational course. Children will join the process of reading and writing in Armenian, enrich their vocabulary, listen to Armenian fairy tales and songs, communicate with Armenian peers, take part in educational games, debates and group work, get acquainted with the nature of Armenia, geography, sights, life and everyday life of people.

decore
Teacher
Lusine Simonyan
level
Level Beginner+
globe
Type online
users
Participants 0
decore
decore
decore
Comments about the course
M.A.M-ը հասանելի է դարձնում «Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ» նպատակը՝ կրթելով ամբողջ աշխարհում ապրող հայ երեխաներին և տալով նույն գիտելիքն ու դաստիարակությունը` անկախ երեխայի բնակության վայրից։
Գոռ Մնացականյան
Լեզուն՝ անկասկած, ամենաորոշիչ ու կենտրոնական ուժն է հանդիսանում յուրաքանչյուր ազգի մշակույթի, դաստիարակության և տրադիցիաների պահպանման հարցում։ Դրա վառ ապացույցն է հայ ազգի հարյուրամյակների պատմությունը առանց պետականության։ Բնակվելով օտար երկրում, բայց տանը խոսելով հայերեն, միևնույն է երեխային անհրաժեշտ է տիրապետել գիրը և գրագետ խոսելու ունակությունը։
Կորյուն Ասատրյան
M.A.M is an ambitious educational project that delivers high-quality, authentic and practical Armenian language skills to children everywhere. The advanced technological platform successfully integrates both the linguistic and cultural components of language instruction, and is designed to meet the complex needs of contemporary child education.
Narek Sahakyan
Developing a stronger link between the Armenian diaspora and the homeland is of utmost importance in these difficult times. M.A.M is a unique project that connects children to their roots by providing culturally-relevant and practical Armenian instruction
Anna Kocharian
Other Special Products