img0
img1
img2
img3
img4
play
img0
img1
img2
img3
img4

''EXPRESS COURSE'': CHASE THE KNOWLEDGE!

start
Start 01/07/24
weekly
Weekly 2 times
lessons
Lessons 24
duration
Duration 60 min
age
Age group 10-14
Lesson price 8100 ֏ Lesson price 18 $ Lesson price 2020
֏
$
BUY
Description

Read, write, speak freely and accept it as your heritage and your birthright.

Time is always of the essence. Sometimes we want to get to our destination as fast as possible. Knowledge beckons and we must run.

This crush course is designed to be your coach. Understanding, wise, demanding – it will lead you to victory, where the prize is your mastery of Armenian language. 


Short description:

Crush courses for young people of 10-14 years old. Learn Armenian literacy (reading and writing) in an accelerated, condensed format.


Level: intermediate

Course format: live stream, group, maximum 10 participants

Requirements: minimal vocabulary and ability to communicate and understand Armenian speech

Duration: 1-hour lessons twice a week, 16 hours total/2 months total

decore
Teacher
Oksanna Yengibaryan
level
Level Beginner
globe
Type online
users
Participants 11
decore
decore
decore
Comments about the course
M.A.M-ը հասանելի է դարձնում «Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ» նպատակը՝ կրթելով ամբողջ աշխարհում ապրող հայ երեխաներին և տալով նույն գիտելիքն ու դաստիարակությունը` անկախ երեխայի բնակության վայրից։
Գոռ Մնացականյան
Լեզուն՝ անկասկած, ամենաորոշիչ ու կենտրոնական ուժն է հանդիսանում յուրաքանչյուր ազգի մշակույթի, դաստիարակության և տրադիցիաների պահպանման հարցում։ Դրա վառ ապացույցն է հայ ազգի հարյուրամյակների պատմությունը առանց պետականության։ Բնակվելով օտար երկրում, բայց տանը խոսելով հայերեն, միևնույն է երեխային անհրաժեշտ է տիրապետել գիրը և գրագետ խոսելու ունակությունը։
Կորյուն Ասատրյան
M.A.M is an ambitious educational project that delivers high-quality, authentic and practical Armenian language skills to children everywhere. The advanced technological platform successfully integrates both the linguistic and cultural components of language instruction, and is designed to meet the complex needs of contemporary child education.
Narek Sahakyan
Developing a stronger link between the Armenian diaspora and the homeland is of utmost importance in these difficult times. M.A.M is a unique project that connects children to their roots by providing culturally-relevant and practical Armenian instruction
Anna Kocharian
Other Courses
"You are Armenian"
14 $
12-18 y.
52 lessons
"You are Armenian"

We often tell our children: “You are Armenian.” And what does it mean to be Armenian? Is being an Armenian an honor and happiness, or only pain and suffering? Every young Armenian should seek and find the answer to this question. And for this, first of all, you need to know and understand the Armenians and Armenia.

To this end, we have prepared a course that presents the most interesting pages of Armenia and Armenians, our language, literature, culture and history. We will travel together to the historical and cultural places of Armenia, read wonderful works of Armenian literature, study the peculiarities of our language, discuss today's problems and challenges facing our country and nation, together we will look for ways to solve them, learn how to search, distinguish and disseminate accurate information about Armenia, get acquainted with today's residents of Armenia and their lives, as well as with the achievements of Armenian sports, cinema and music, and, finally, we will consider today's prospects for studying, working and living in Armenia.

We are sure that by the end of this course, your child will proudly say: “I am Armenian."


Age group: 12 to 18 years.

Course level: Beginner.

Level of knowledge: elementary/basic.

Form of training: online - in real-time, group, up to 8 participants in each group

Classes are held: 2 times a week for 1 hour.

Course duration: 52 hours / 6 months

Result: development of writing and speaking skills, acquisition of historical and cognitive knowledge.


Learn more