img0
img1
img2
img3
img4
img5
play
img0
img1
img2
img3
img4
img5

"BEGINNER": FIRST STEPS

start
Start 01/07/24
weekly
Weekly 2 times
lessons
Lessons 72
duration
Duration 60 min
age
Age group 6-10
count
Group members 6
Lesson price 6500 ֏ Lesson price 14 $ Lesson price 1620
֏
$
BUY
Description

Say your first words, write your first letters, make your first steps on your way home.


Join us, as we gently guide children towards learning to read and speak, recite wonderful fairy tales and songs of Armenia. This course is a perfect introduction to Armenian language and culture, designed specifically for young audience.


Short description:

Online live course, designed for kids 6-10. The course includes learning letters and reading, listening to Armenian songs and fairy tales, cognitive games, group work, communicating with peers.


Level: beginner

Course format: live stream, group, maximum 6 participants

Requirements: low to medium knowledge of spoken Armenian

Duration: 1-hour lessons twice a week, 72 hours/9 months total

decore
Teacher
Ofelya Avagyan
level
Level Beginner
globe
Type online
users
Participants 21
decore
decore
decore
Comments about the course
M.A.M-ը հասանելի է դարձնում «Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ» նպատակը՝ կրթելով ամբողջ աշխարհում ապրող հայ երեխաներին և տալով նույն գիտելիքն ու դաստիարակությունը` անկախ երեխայի բնակության վայրից։
Գոռ Մնացականյան
Լեզուն՝ անկասկած, ամենաորոշիչ ու կենտրոնական ուժն է հանդիսանում յուրաքանչյուր ազգի մշակույթի, դաստիարակության և տրադիցիաների պահպանման հարցում։ Դրա վառ ապացույցն է հայ ազգի հարյուրամյակների պատմությունը առանց պետականության։ Բնակվելով օտար երկրում, բայց տանը խոսելով հայերեն, միևնույն է երեխային անհրաժեշտ է տիրապետել գիրը և գրագետ խոսելու ունակությունը։
Կորյուն Ասատրյան
M.A.M is an ambitious educational project that delivers high-quality, authentic and practical Armenian language skills to children everywhere. The advanced technological platform successfully integrates both the linguistic and cultural components of language instruction, and is designed to meet the complex needs of contemporary child education.
Narek Sahakyan
Developing a stronger link between the Armenian diaspora and the homeland is of utmost importance in these difficult times. M.A.M is a unique project that connects children to their roots by providing culturally-relevant and practical Armenian instruction
Anna Kocharian
Other Courses
"You are Armenian"
14 $
12-18 y.
52 lessons
"You are Armenian"

We often tell our children: “You are Armenian.” And what does it mean to be Armenian? Is being an Armenian an honor and happiness, or only pain and suffering? Every young Armenian should seek and find the answer to this question. And for this, first of all, you need to know and understand the Armenians and Armenia.

To this end, we have prepared a course that presents the most interesting pages of Armenia and Armenians, our language, literature, culture and history. We will travel together to the historical and cultural places of Armenia, read wonderful works of Armenian literature, study the peculiarities of our language, discuss today's problems and challenges facing our country and nation, together we will look for ways to solve them, learn how to search, distinguish and disseminate accurate information about Armenia, get acquainted with today's residents of Armenia and their lives, as well as with the achievements of Armenian sports, cinema and music, and, finally, we will consider today's prospects for studying, working and living in Armenia.

We are sure that by the end of this course, your child will proudly say: “I am Armenian."


Age group: 12 to 18 years.

Course level: Beginner.

Level of knowledge: elementary/basic.

Form of training: online - in real-time, group, up to 8 participants in each group

Classes are held: 2 times a week for 1 hour.

Course duration: 52 hours / 6 months

Result: development of writing and speaking skills, acquisition of historical and cognitive knowledge.


Learn more