img0
img0

Imagination development

start
Start 02/06/23
weekly
Weekly 1 times
lessons
Lessons 5
duration
Duration 60 min
age
Age group 7-10
Lesson price 4500 ֏ Lesson price 10 $ Lesson price 900
֏
$
BUY
Description

 If we were not given imagination by nature, there wouldn't be the finest works of art and scientific discoveries

The new program of the M.A. M. educational movement is aimed precisely at the development of this important mental process.

The purpose of the program is to stimulate the development of creative thinking of children, to promote the formation of the flexibility of behavior and the ability to find ways out of difficult situations.

To achieve this goal, we chose fairy-tale therapy as a method. During the meetings, we will work with both folk and specially selected authors' fairy tales that will help children see parallels between kind, strong, resourceful, creative, and persistent fairy tale characters and themselves.

Besides reading and discussing fairy tales, the program also includes games and exercises that stimulate the development of imagination and art therapy techniques.


Participation in the program՝

● the child will stimulate love and interest in fairy tales

● the ability to find inventive solutions in difficult situations, the flexibility of behavior will develop

● the child will learn and continue to apply several techniques aimed at developing imagination,

● learn to express themselves freely, share their non-standard thought


* At the end of the program, parents will optionally receive a brief description of their child based on the current observations of the psychologist.decore
Teacher
Araks Arakelyan
level
Level Advanced
globe
Type online
users
Participants 0
decore
decore
decore
Comments about the course
M.A.M-ը հասանելի է դարձնում «Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ» նպատակը՝ կրթելով ամբողջ աշխարհում ապրող հայ երեխաներին և տալով նույն գիտելիքն ու դաստիարակությունը` անկախ երեխայի բնակության վայրից։
Գոռ Մնացականյան
Լեզուն՝ անկասկած, ամենաորոշիչ ու կենտրոնական ուժն է հանդիսանում յուրաքանչյուր ազգի մշակույթի, դաստիարակության և տրադիցիաների պահպանման հարցում։ Դրա վառ ապացույցն է հայ ազգի հարյուրամյակների պատմությունը առանց պետականության։ Բնակվելով օտար երկրում, բայց տանը խոսելով հայերեն, միևնույն է երեխային անհրաժեշտ է տիրապետել գիրը և գրագետ խոսելու ունակությունը։
Կորյուն Ասատրյան
M.A.M is an ambitious educational project that delivers high-quality, authentic and practical Armenian language skills to children everywhere. The advanced technological platform successfully integrates both the linguistic and cultural components of language instruction, and is designed to meet the complex needs of contemporary child education.
Narek Sahakyan
Developing a stronger link between the Armenian diaspora and the homeland is of utmost importance in these difficult times. M.A.M is a unique project that connects children to their roots by providing culturally-relevant and practical Armenian instruction
Anna Kocharian
Other Courses
label
Armenian Studies
18 $
8-13 y.
32 lessons
Armenian Studies

Դասընթացը յուրօրինակ ճամփորդություն է ժամանակի և տարածության մեջ, որի նպատակներն են առեղծվածների երկիր Հայքի բացահայտումն ու ինքնաբացահայտումը։

Հայաստանի Հանրապետության մարզերով և Արցախի հանրապետությունով ճամփորդելիս կուսումնասիրենք նրանց գույները, երգերը, արվեստը, լեզուն, կծանոթանանք մեզնից շատ վաղ ապրած ամենատարբեր պատմական կերպարների հետ, կզրուցենք նրանց հետ, կփորձենք բացել նրանց՝ մեզ թողած գաղտնիքները։ Ճամփորդությունը միտված է ավելի լավ ճանաչելու ինքներս մեզ և ճանաչելով սիրելու և առժևորելու։ Համառոտ նկարագրություն՝ Դասընթացի ընթացքում երեխաները կհմտանան հայերեն կարդալու և գրելու գործընթացում, կհարստացնեն իրենց բառապաշարը, կծանոթանան հայոց պատմության կարևորագույն իրադարձությունների հետ, կբացահայտեն հայկական արվեստը, հայ ժողովրդական մշակույթը, կհաղորդակցվեն հայ հասակակիցների հետ, կմասնակցեն ճանաչողական խաղերի, բանավեճերի և խմբային աշխատանքների, կծանոթանան Հայաստանի բնությանը, աշխարհագրությանը, տեսարժան վայրերին, մարդկանց կյանքին ու կենցաղին։

Learn more
Armenian for beginners
18 $
18-70 y.
48 lessons
Armenian for beginners

Accelerated course "Armenian for beginners" is explicitly designed for foreigners and Armenians whose primary language is not Armenian. The course includes topics relevant for adaptation in the country, which will be helpful in everyday life and work, as well as expand the educational horizons and penetration into the Armenian environment and national culture.

Any material is explained in an accessible form in the form of colorful understandable diagrams, illustrations, and analogies in the native language.

It all starts with the production of sounds because the phonetics in the Armenian language is different from others. Therefore, much attention is paid to stress and intonation when studying the Armenian language. We will help you learn and apply the basic grammatical constructions, words, and expressions necessary for communication.

It is not easy to learn the Armenian language, but if you approach the matter creatively, choosing the proper methodology, then any material will be accessible.


Methodology

At the initial stage of learning, a natural or emotional-semantic method is mainly used, according to which language learning should begin with understanding the meaning, not the form. It is proposed to learn a foreign language naturally, just as children learn to speak their native language.

At the first stage of the initial training cycle, the student is allowed to listen to the speech of a native speaker until he begins to gradually grasp the general meaning of what he has heard, progressively overcoming his fear of a foreign language.

At the end of the first cycle, when the Armenian speech no longer seems gibberish, the listener can not just study the language but spend an hour of class communicating in Armenian. Thus, the language barrier overcomes, and speech initiative arises – the main factor of foreign language proficiency.

At the end of the first cycle, which lasts about 2-3 months, listeners can already speak Armenian, read small texts, and watch short videos on the Internet.


Learning outcomes

At the end of the First level of the course, participants will be able to

• read and understand simple sentences, in particular, in ads, on posters, in restaurant menus, on shop windows, and understand the basic information of a minor, adapted text.

• understand the basic information (topic, main content, and communicative intentions) of short dialogues and monologues in everyday communication situations;

• be able to maintain a conversation about yourself, friends, family, working day, and free time.

• The volume of vocabulary will be up to 2,000 words.


Academic load

In addition to the main classroom hours, students devote no more than 30 minutes to extracurricular (independent) work on preparing for lessons.


Learn more